Dec 15 2011_Trở gió

k ngờ SG mấy hôm nay trở gió…đi nhậu về…quên mang áo khóac…lạnh…cái lạnh nhẹ nhàg kéo ngta về với những suy nghĩ thường là sâu kín, những tiềm thức đang ngủ yên!

Trở gió…gió mơn man…dịu dàng…áo mỏng em phong phanh…chút rượu ^^ làm ấm lòng…

lâng lâng…

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s