khi tuổi trẻ vẫn còn

[Ở ngoài kia buồn lắm
Thôi mình thương nhau đi]

Từ Tùng

       Từ Tùng   

Chỉ muốn cảm ơn, anh đã đến, khi tuổi trẻ vẫn còn. 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s