nắng

Bạn sẽ thấy kỳ lạ khi bạn và người ấy cùng trải qua một giai đoạn bất ổn, nhưng không ai kể với ai, không ai cần, không ai muốn, không ai có thể.

Giống như ở dưới ánh dương, tất cả chúng ta đều phải chịu nắng.

Tôi đã gặp một người con trai trên phố, và chàng nói : “hoa hoàng đầu ấm chỉ nở từ mười giờ sáng đến năm giờ chiều”. Tôi thấy chuyện đó đáng yêu và rành mạch. Bạn chẳng thể đòi hỏi một cuộc tình không có chỗ trống của sự cô đơn.

Mọi thứ trên đời này vốn tự nhiên. Giữ trong mình hoài nghi và phóng lên những suy tưởng là nguồn gốc của sự tan vỡ.

11244897_698627890246479_4508261788330935554_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s