About

baocamtran

Bio: Đàn bà Nhân Mã: không đời nào chịu hy sinh tự do, cá tính, hay thói quen của mình lấy bất cứ giá nào. Đàn bà Nhân Mã, là người sống bằng tâm hồn. Tự do đúng nghĩa, trong cả cách yêu, cách sống, lối suy nghĩ và quyết định bản năng.

View complete profile

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s